QUART DE POBLET. CARTOGRAFIA I FOTOMETRIA

Comentaris i enllaços trencats           
 1. 1811.Ligero Croquis (...) en la margen derecha de el Guadalaviar Biblioteca Virtual de Patrimoni Bibliográfico

 2. El plànol de Suchet de 1812

 3. Mapa de descripción topogràfica de 1821

 4. Plànol de València i la seua rodalia de 1883

 5. Cartografia de l’Institut Geogràfic Nacional de 1928

 6. Plànol del terme municipal de 1932 (Muntatge)

 7. Plànol del terme municipal de 1954

 8. Fotogrametries de vol americà de 1956

 9. Fotogrametria de 1970

 10. Fotogrametria del Riu Túria de 1976

 11. Plànol Cadastral de rústica de 1992-2002