User Tools

Site Tools


aigua

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

aigua [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== AIGUA-AIGÜES ======
 +  * Derivat del llatí aqua.  La pronuncia quotidiana a l’apitxat de l’Horta és augia.
 +
 +  * **Salt de l’Aigua.**- [el salde ‘lawja] (39.4877, -0.448344) És la part final del Barranc de l’Aigua, on vessa sobre el riu Túria, al terme de Manises, però molt prop del terme de Quart.
 +
 +  * **Barranc de l’Aigua.**- ​ [el ba’řaŋde ‘lawja] (39.4835, -0.467341) ​ El Barranc de l’Aigua anava des del terme de Quart al de Manises, més enllà de la Partida de les [[TRAVESSERES]]. ​ Les obres de l’[[AEROPORT]] ​ el cobriren deixant només al descobert el tram final del barranc, on es troba l’Aqüeducte dels Arquets, per el qual la Séquia de [[QUART]] salva el desnivell existent per entrar-ne al terme de Quart. ​  Este barranc, junt al Barranc de la [[SALETA]], jugava un paper fonamental per a desaiguar, en temps de pluges fortes, els secans situats en altura que es trobaven entre els pobles de Quart, Manises i Aldaia.
 +{{ :​aigues_potables.jpg|Les tuberies de les aigües potables, a l'​altura de l'​antic pas a nivell}}
 +  * **Aqüeducte d’Aigües Potables.**- [lakwa’dukte ‘dawjes po’tables] (39.483571,​-0.449825 → 39.477914,​-0.430649) ​  A mitjans del s. XIX s’inicien les obres de subministrament d’aigua potable a Valencia. ​ El projecte contava amb un conjunt d’elements entre els que destacava la pressa d’aigua del Riu a Manises i les basses de decantació,​ obres de canalització,​ un dipòsit entremig a Quart i un dipòsit de distribució a la Creu de Mislata (l’actual Museu d’Història de Valencia). ​ La canalització ​ creuava, per mitja d’un aqüeducte que després es cobrí, subterrani, el que era en aquell moment les rodalies despoblades del nucli urbà de Quart, i el que ara és, una de les zones més transitades i més poblades. ​ L’aqüeducte partís del dipòsit situat front al parc de Sant Onofre i baixa pel Carrer Trafalgar fins l’antic ​ pas a nivell. ​ Fins als 60, este recorregut es feia per dos grans tubs que anaven al descobert, després es soterraren, i que salvaven els barrancs i barranquets de la zona  Després enfila una recta que recorre els Carrers de Joan XXIII, Pius XII i Jaume Balmes, fins al sifó de [[BOLOS]]. ​ El traçat rectilini d’estos carrers responen a que es feren respectant que l’aqüeducte passara pel centre del carrer, el que ara és l’escaló que hi ha al mig dels Carrer Pius XII i Jaume Balmes. ​ Hores d’ara, la canalització encara s’utilitza per a transportar aigües per a usos de neteja i jardineria.
  
aigua.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)