User Tools

Site Tools


alaquas

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
alaquas [2012/07/27 07:10]
173.54.207.230 UKExqMuTNuLsLWo
alaquas [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
-gijO9j ​ <a href="http://​ehtmnjzmorto.com/">​ehtmnjzmorto</​a>+====== ALAQUÀS ====== 
 +  * És un topònim d’origen àrab al-aqwāsels arcs, conectat amb l’idea d’ajupir-se,​ corbar-se ([[BARCELÓ]],​ p.71).  Alaquàs és un poble de l’Horta Sud. Pel seu terme discorre el Barranc de Torrent i el de La Saleta. ​ La zona est del terme era majoritàriament d’horta, regada per la sèquia de [[BENÀGER]]. ​ A hores d’ara, a banda d’una estreta franja al nord de la població, les zones agrícoles que hi resten es troben a l’oest, i són regadius sobre antics camps de secà. ​ El poble apareix mencionat al Llibre del Repartiment ​com a alqueria musulmana. 
 +  * **Camí d’Alaquàs.**- [el ka’mi dala’kwas] (39.477238, -0.520036 → 39.473027, -0.513073 →39.467477,​-0.497847) ​ És una camí que travessa el Pla de nord a sud.  Te el seu inici a la [[VEREDA]] de Bestiar ​ de Ribar-roja a Torrent i continua fins l’[[AUTOVIA]] A-3.  En eixe punt es perd el traçat original en mig del polígon industrial de la banda sud de la carretera. ​ Antigament ​ el seu traçat anava cap a l’est i entrava al terme d’Aldaia. ​ Arriba a Alaquàs pel Camí de les Encreuellades. 
 +  * **Séquia d’Alaquàs.**- ​ [la ‘sékja dala’kwuas] ​ Apareix al [[Llibre Padró]] (f. 223), és molt possible que es tracte de la Séquia de [[BENÀGER]], ​ doncs la situa a la Partida del [[DIMARTS]]. 
alaquas.1343365832.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:45 (edició externa)