User Tools

Site Tools


albarder

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

albarder [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== ALBARDER ======
 +  * Segons el [[DCVB]], l’albarder és l'home que fa i adoba albardes, basts, selles i altres guarnicions de les bísties de cavalcar o de càrrega. ​ Seguint a Coromines, deriva de l’àrab barda’l: fabricant de batolles, vares per batre el forment, o persona que batolla. Com a cognom morisc, Alabardir, apareix repetidament al llibre del Repartiment i alabarder és un cognom abundant a tot el nord de València ([[ON]]).
 +  * **Barranc de l’Albarder.**- ​  ​També nomenat del Pi o de la Revolta (1747, [[Fluixà]],​ f. 126 v.) El tenim documentat al llibre de [[Privilegis]] (p. 317), que fa referència a una escriptura de 1685.  També als capbreus de V. [[Navarro]] de 1664 (f. 38), i als de Fluixà (1746, f. 51)  on s’arreplega este topònim. S’anomenava així a un xicotet barranquet situat al mig de la Partida de les [[BASSES]] prop de la Senda de [[GODELLA]]. Segurament ha de tractar-se del mateix Barranc de les Basses. ​ Cal tindre en compte que es trobava en una ruta freqüentada pel pas de bestiar, i que no molt lluny es troba el Barranc dels [[CAVALLS]].
  
albarder.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)