User Tools

Site Tools


aldaia

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

aldaia [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== ALDAIA ======
 +  * Topònim d’origen àrab: “Ad daya” , que va donar origen a la paraula “aldea”. ​  Poble de l’Horta–Sud. ​ Al llibre del Repartiment el consideren una alqueria de l’horta, encara que l’etimologia del nom suggereix que fora més bé una agrupació d’habitatges i no sols una senzilla alqueria. A més de tot açò, es coneixen restes de l’època romana en diversos llocs del terme. ​ Des el Repartiment ​ fins a 1798 Quart i Aldaia eren dos pobles amb un mateix terme. ​ Esta situació suposava ​ un munt de problemes amb no pocs incidents. ​ Encara que el municipi d’Aldaia a segut, generalment,​ més populós, els centres de poder senyorials s’enclavaven a la vila de Quart. ​ A 1798, després de nombrosos intents, ​ es va terminar de definir la partició del termes, ​ encara que ja des d’antic hi havia un cert consens sobre quines terres pertanyien a cada poble, sobre tot les d’horta, més valuoses. ​ Així, els documents antics ja parlen de “horta de Quart” o “horta d’Aldaia” ​   La partició es feu seguint un criteri, més o menys paritari: ​ per una banda la terra d’horta ​ es va dividir en dos, i per l’altra banda el secà. ([[COLL]], p. 82) 
 +{{ :​aldaia2.jpg|La senda d'​Aldaia,​ en direcció al poble veí}}
 +  * **Senda d’Aldaia.**- ​ [la ‘senda dal’daja] (39.482873,​-0.447750 → 39.476761,​-0.451087) ​ Apareix al Llibre Padró (f. 55) La Senda d’Aldaia, o Camí d’Aldaia, travessava l’horta fins a Quart, de nord a sud, per unir els dos pobles. ​ Tenia el seu inici al Camí de [[MADRID]], el que era fins fa poc el pas a nivell, i anava per el que hui és el Carrer U de Maig, aleshores la Partida del [[ROLLET]], fins arribar al nord d’Aldaia. ​ A hores d’ara, el camí encara es pot recórrer en la seua major part, entre hortes, encara que es troba partit per l’obstacle de la carretera A-3.
 +
 +  * **Camí de [[MANISES]] a Aldaia.**
  
aldaia.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)