User Tools

Site Tools


almenar

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

almenar [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== ALMENAR ======
 +  * Etimològicament d’origen àrab al-manár: ​ lloc on posen el llum.  O bé pot derivar de al-manâhir,​ plural de manhar: canal, ​ que provindria del babilònic naru: canal gran ([[GLICK]], c. 12).  També és un cognom prou estès a terres valencianes ([[DCVB]]). ​ Segons Coromines ([[ON]]) este topònim, referit al terme de Quart ja es troba al llibre del Repartiment,​ en una referència (xxx,123,4) que, per altra banda, no he pogut trobar.
 +{{ :​almenar2.jpg|Torres de contenidors on antigament es trobava el Corral d'​Almenar}}
 +  * **Corral d’Almenar.**- [el ko’řal dalme’nar] (Ø 39.468273, -0.509721) ​ Devia ser una  xicoteta construcció-refugi de ramat que es trobava a un lloc estratègic:​ prop del Camí de [[MADRID]] i de la Vereda de bestiar de CASTELLA cap al litoral i, segurament, vora el Camí vell de Madrid. ​ Al [[Llibre Padró]] de 1812 no s’identifica cap lloc amb eixe nom, encara que a la cartografia de l'​[[IGN]] 1928 es dibuixa clarament un xicotet rectangle i els vells recorden la tanca en meitat del secà. Fins fa poc hi quedaven vestigis d’esta antiga construcció,​ submergida dins del polígon industrial de la banda esquerra de la carretera cap a Madrid i desapareguda per un bosc de contenidors de 4 i 5 altures.
 + 
 +  * **Partida del Corral d’Almenar.**- [el ko’řal dalme’nar] (≈39.470184,​-0.511771) ​ L’hem documentada per primera volta a la cartografia de l'​[[IGN]] de 1928.  És una partida del Pla, al sud de la carretera de Madrid i que pren el seu nom de d’instal·lació pecuària que es trobava al mig de la partida. ​ Són 46 hectàrees de terreny, ​ quasi 550 fanecades, que antigament es cultivaven amb productes de secà: garroferes, vinyes, ametlers... ​ Estava limitada pel Camí d’Alaquàs al nord, el ferrocarril de València–Utiel al sud i pel Camí del Corral d’Almenar a l’est. ​ Hui, tota esta zona es troba completament transfigurada. ​ Situada entre la carretera ​ de Madrid i la via del ferrocarril,​ esta assignada a zona industrial, i el polígon ha canviat completament tota la fisiognomia del terreny, inclòs el traçat dels camins.
 +
 +  * **Camí del Corral d’Almenar.**- [ka’mil ko’řal dalme’nar] (Ø39.471344,​-0.467888→39.468602,​-0.514018) ​ Es tracta d’un camí que partia directament de la carretera de Madrid, anant en direcció a la capital, just en la primera corba a la dreta que endreça la carretera cap l’interior,​ el camí continuava recte per l’esquerra en direcció sud-oest, fins a la via del tren, on un pas enllaçava amb la Vereda de bestiar d’[[ARAGÓ]]. ​ Era ruta per al ramats que venien des de Castella, i és molt possible que corresponga al traçat del Camí vell de [[MADRID]]. ​ Ara, la major part del camí és irrecognoscible o ha desaparegut ​ dins els nous planejaments dels carrers del polígon industrial. ​ Només es pot distingir el seu tram final,que arriba encara fins a la [[VEREDA]] de Bestiar ​ de Ribar-roja a Torrent, després de travessar la via del ferrocarril Valencia–Utiel.
  
almenar.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)