User Tools

Site Tools


alquerieta

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

alquerieta [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== ALQUERIA-ALQUERIETA ======
  
 +  * Etimològicament ve de l’àrab “al-qarya o al-qariya” , llogaret, mas (DCVB). ​ Es tracta de la construcció o conjunt de construccions,​ aïllades a la població, on resideixen permanentment els treballadors de les terres de cultiu que envolten l’alqueria i en les que treballen. ​ Es diferencia de la barraca en ser  un edifici amb prou consistència,​ ideat per a que els treballadors visquen i puguen fer, prop de les terres, totes les activitats de sembra, cura i collita. ​ A València alqueria només s’anomena quan les terres de treball on es troba són hortes, aixó vol dir, regadius. ​ A Quart, les alqueries n’eren prou abundants, hem pogut contar al menys vuit al Padró de 1812 el que suposa una bona relació per a una horta que tenia una extensió total de 4.200 fanecades, i que dona una idea de la rendibilitat del regadiu. ​ L’alqueria del BOSC, per exemple, que tenia secà i horta, controlava una extensió d’horta d’almenys 72 fanecades
 +
 +  * **L’Alqueria.-** [lalke’rja] ​ (39.484417,​-0.430132) ​ Apareix amb eixe nom als plànols de l’IGN de 1928 (2). A Quart, almenys des de principi de s.XX i encara ara, s’identifica amb el nom de l’Alqueria,​ una xicoteta construcció que es troba a l’antiga ​ Senda de L’ASSUT, a  la Partida de l’ALTER. ​ Este habitatge, de a penes 100 m2 encara domina una de les zones d’horta més riques del terme.{{:​alqueria.jpg|}}
 +
 +  * **Braç de l’Alqueria.-** [el’bras (de) lalke’rja] És un dels braços dels camps alteros, és a dir, que es trobaven més alts, a la Partida de l’ALTER ​ Regaven el divendres i dissabtes fins al migdia, prenent l’aigua del Bracet del Camí REAL on hi feien parades per a que el nivell pujara d’altura.
 +
 +  * **Partida de l’Alquerieta.**- Apareix al [[Llibre Padró]] de 1812.  La seua ubicació és difícil de determinar des dels documents (Llibre Padró fs.96-99). ​ A la cartografia de l'​[[IGN]] de 1924, per exemple, no hi ha cap construcció per la zona, fora d’una xicoteta casa aïllada. Respecte a l’Alqueria que dóna nom a la partida, hi trobem dificultats per a localitzar-la. ​ Sembla una bona hipòtesi que l’Alquerieta coincidira amb la que s’anomenava,​ fins fa poc, alqueria de La [[NÒRIA]], i que apareix dibuixada a la cartografia del [[SGE de 1883]].
 +
 +  * **Senda de l’Alquerieta.**- ​  Hi ha referències a este camí de 1744 ([[Fluixà]],​ f. 191 v) i al [[Llibre Padró]] (f. 57). En canvi, no hi ha cap referècia a les cartografies del s. XX.  Es planteja com a hipòtesis que fora la Senda de [[SILLA]]¸ en el seu trajecte cap a l’Alqueria de la [[NÒRIA]].
 +
 +  * **Partida de la Senda de l’Alquerieta.**- Apareix al [[Llibre Padró]] de 1812 (f. 96)
 +
 +  * **Partida de l’Alqueria de Sant [[ONOFRE]]**
 +
 +  * **Alqueria d’[[ALMANSA]]**
 +
 +  * **Alqueria de [[BOSCH]]**
 +
 +  * **Alqueria de l’[[ARQUILLO]]**
 +
 +  * **Alqueria de la [[NÒRIA]]**
 +
 +  * **Alqueria de la [[PALMERA]]**
 +
 +  * **Alqueria de Sant [[ONOFRE]]**
 +
 +  * **Alqueria de [[SEGARRA]]**
 +
 +  * **Alqueria del de [[RUBIO]]**
 +
 +  * **Alqueria dels [[TARONGERS]]**
alquerieta.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)