User Tools

Site Tools


assut

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

assut [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== ASSUT ======
 +  * Etimològicament ​ ve de l’àrab as-sudd, mur de contenció d’un riu,  derivat del verb sadd: tancar ([[ON]]). ​ En hidrografia,​ i especialment a l’horta valenciana, l’assut és l’obra que serveix per prendre aigua del riu i desviar-la cap a les séquies. ​ Des d’antic, el seu element principal és un mur, perpendicular o, més normalment, inclinat respecte al corrent d’aigua que desviava els caudals cap el caixer de la séquia. ​ Si d’antic devia tractar-se d’una construcció ​ de pedra i fang amb les reformes del s. XVIII es tractava d’un mur sòlid, amb grans pedres treballades. ​ Les obres del s. XVIII també incloïen un conjunt de comportes que regulaven la quantitat d’aigua que entrava a la gola de la sèquia i un mur de secció vertical a la part d’on es dirigia l’aigua, l’almenara,​ que retornava l’aigua no utilitzada al cabdal del riu.  Normalment es construïa una caseta per a guardar les ferramentes d’ús i manteniment.  ​
  
 +  * **Senda de l’Assut.**- [la ‘senda (de) la’sut] ​ (39.484913,​-0.432657) ​ Era el camí que duia des del poble a l’Assut de [[FAVARA]], entre el riu i la Séquia de l’[[ALTER]]. ​ A hores d’ara només queda un xicotet tram, entre carreteres.
 +
 +  * **Partida de la Senda de l’Assut.**- [la ‘senda (de) la’sut] (Ø ≈ 39.486049, -0.429707) Apareix amb eixe nom a la relació de propietaris dels anys 40.  Era una xicoteta partida de terra rambla situada a la vora dreta del riu, a l’altura de l’Assut de [[FAVARA]]. ​ La seua extensió no arribava a les 2 hectàrees, 21 fanecades de horta, ​ cultivada, pels anys 40 de cereals Sols hi havia un campet, 2 fanecades, de frutals.
 +
 +  * ** Assut del [[REPARTIMENT]]**
 +
 +  * **Assut de [[FAVARA]]**
 +
 +  *** Assut de [[RASCANYA]]** ​
assut.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)