User Tools

Site Tools


capellans

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
capellans [2008/06/19 10:43]
127.0.0.1 editor externo
capellans [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== CAPELLANS ====== ====== CAPELLANS ======
 +
   * Derivat del llati capella: diminutiu de capa.  El seu significat passà de ser sacerdot d’una capella determinada a generalitzar-se com a prevere o clergue en general, especialment sacerdots seculars.   * Derivat del llati capella: diminutiu de capa.  El seu significat passà de ser sacerdot d’una capella determinada a generalitzar-se com a prevere o clergue en general, especialment sacerdots seculars.
 +{{ :​capellans.jpg|El Mas de Capellans des del Camí del Pla}}
   * **Mas de Capellans.**- ​ [el ‘mas de kape’ʎans] (39.458666, -0.543030) ​ A 1748 ([[Fluixà]],​ f. 88) era coneguda per Mas de [[MINUARTE]],​ i abans pel Mas de [[FORCADELL]],​ encara que ja era propietat del clericat de lka parroquia de Sant Miquel, de València, que en tenien 669 fanecades, unes 55 hectàrees (LP, f. 221b). ​ Al [[Llibre Padró]] se li coneix amb el nom de Mas de Sant [[MIQUEL]]. ​ Es pot comprovar a l’[[IGN]] de 1924 (21-1) que, encara que la propietat de mas i de les seues terres havia passat a mans d’una familia provinent de Torrent, ja estava assentat el topònim de Capellans, derivat, segurament dels antics propietaris. ​ Junt al Mas de [[PAI]] són els dos grans masos que dominen el secà del pla, i l’únic que encara te residents permanents.   * **Mas de Capellans.**- ​ [el ‘mas de kape’ʎans] (39.458666, -0.543030) ​ A 1748 ([[Fluixà]],​ f. 88) era coneguda per Mas de [[MINUARTE]],​ i abans pel Mas de [[FORCADELL]],​ encara que ja era propietat del clericat de lka parroquia de Sant Miquel, de València, que en tenien 669 fanecades, unes 55 hectàrees (LP, f. 221b). ​ Al [[Llibre Padró]] se li coneix amb el nom de Mas de Sant [[MIQUEL]]. ​ Es pot comprovar a l’[[IGN]] de 1924 (21-1) que, encara que la propietat de mas i de les seues terres havia passat a mans d’una familia provinent de Torrent, ja estava assentat el topònim de Capellans, derivat, segurament dels antics propietaris. ​ Junt al Mas de [[PAI]] són els dos grans masos que dominen el secà del pla, i l’únic que encara te residents permanents.
 +
   * **Partida de Capellans.**- [kape’ʎans] ​ (≈ 39.459312, -0.546298) ​  ​També s’anomena Partida del Mas de Capellans. ​  És la partida més extensa del terme, més de 152 hectàrees, 1800 fanecades d’antic secà. ​ Als anys 40, els amos del mas en tenien 4 hectàrees de tarongers, els únics de tota la partida. ​ Ara és pràcticament el monocultiu, suportat pels pous de regadiu.   * **Partida de Capellans.**- [kape’ʎans] ​ (≈ 39.459312, -0.546298) ​  ​També s’anomena Partida del Mas de Capellans. ​  És la partida més extensa del terme, més de 152 hectàrees, 1800 fanecades d’antic secà. ​ Als anys 40, els amos del mas en tenien 4 hectàrees de tarongers, els únics de tota la partida. ​ Ara és pràcticament el monocultiu, suportat pels pous de regadiu.
 +
  
capellans.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)