User Tools

Site Tools


captiva

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
captiva [2008/06/17 13:32]
127.0.0.1 edició externa
— (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
-====== CAUTIVA ====== 
-  * Cautiva és un mot de procedència llatina, del verb capere, captus: agafar deriva captius: presoner i, altra accepció, trist, desgraciat. ​ Un altre sentit de la paraula derivaria del verb llati captare: agafar, trobar; d’on deriva captio captionis:​agafar; ​ que és l’arrel de la paraula acaptar o captar, que vol dir demanar almoina ([[DECLC]]). 
-  * **Camí de la Cautiva.- ** [ka’mi (de) la kaw’tiba] (39.482274, -0.454640 → 39.476196, -0.458016) ​  Ens ha arribat castellanitzat com a  “La Cautiva”, i amb eixe nom apareix als plànols de 1928.  Als capbreus de Fluixà de 1748 (133)  apareix com: “de la Cautiva eo Cami de Aldaia”. ​ Partia de darrere de l’Alqueria de Sant [[ONOFRE]], pràcticament del mateix lloc on arrancava el Camí de [[XEST]], este anava cap al nord-est i el Camí de la Captiva cap al sud.  Així, des de l’actual Carrer Luis Vives, baixava, literalment doncs era un pendent suau, fins a fondir-se ​ amb el Camí de [[MANISES]] a Aladaia, ja en el terme d’Aldaia ​ i arribar al seu nucli urbà. ​ Així mateix, feia frontera entre els terrenys de secà i horta: ​ a l’oest, la  Partida dels [[TERRERS]],​ zona de secà hui completament urbanitzada per polígons industrial i el Barri de [[PORTA]]. ​ A  l’est es trobava ​ la Partida de l’Alqueria de Sant Onofre, hui també polígon industrial. ​ L’origen d’este topònim no és gens clar, i en sembla poc satisfactori el sentit de presonera o desgraciada. ​ Com a hipòtesi podem plantejar que , en realitat, siga camí del captivi o de la capta, més si tenim en compte que devia ser una de les rutes que prenia l‘ermità de Sant Onofre per anar a demanar almoines, a “captar”,​ al poble d’Aldaia. ​ Ruta que feia tots els dijous, segons consta al treball de [[GRINYO]]2. 
  
captiva.1213702350.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)