User Tools

Site Tools


cartografia_de_1954

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cartografia_de_1954 [2008/09/16 23:25]
127.0.0.1 edició externa
cartografia_de_1954 [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 2: Llínea 2:
   * Es titula Plano del Término Municipal de Cuart de Poblet. ​ Es tracta d’un plànol de tot el terme de Quart, a escala 1:12500 fet en tinta sobre cartolina i amb l’antic segell de l’ajuntament. ​ Pertany a una col·lecció privada. ​ Està datat a València al 18 de desembre de 1957 i signat pel topògraf, amb un signatura il•legible. ​ Presenta, de forma esquemàtica,​ els principals camins, accidents geogràfics i séquies del terme. El seu valor radica en que senyala la localització de pràcticament tots els edificis importants del poble, així com d’empreses i fàbriques. El nucli urbà es presenta buit, amb indicadors numerats del lloc dels distints edificis, que es presenten a una taula adjunta. ​   * Es titula Plano del Término Municipal de Cuart de Poblet. ​ Es tracta d’un plànol de tot el terme de Quart, a escala 1:12500 fet en tinta sobre cartolina i amb l’antic segell de l’ajuntament. ​ Pertany a una col·lecció privada. ​ Està datat a València al 18 de desembre de 1957 i signat pel topògraf, amb un signatura il•legible. ​ Presenta, de forma esquemàtica,​ els principals camins, accidents geogràfics i séquies del terme. El seu valor radica en que senyala la localització de pràcticament tots els edificis importants del poble, així com d’empreses i fàbriques. El nucli urbà es presenta buit, amb indicadors numerats del lloc dels distints edificis, que es presenten a una taula adjunta. ​
 http://​www.sanchosanmartin.es/​cartoquart/​1954/​index.html http://​www.sanchosanmartin.es/​cartoquart/​1954/​index.html
 +{{:​carto54.jpg|}}
cartografia_de_1954.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)