User Tools

Site Tools


cementeri

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

cementeri [2008/07/17 12:12]
127.0.0.1
cementeri [2013/11/10 22:29]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== CEMENTERI ====== 
- 
-  * Prové del llatí coementerium,​ derivat del grec xoimenterios:​ dormitori. 
- 
- 
- 
-  * **Cementeri Vell.**- ​ [el semen’teri ‘beʎ] (Ø 39.483968, -0.442298) ​ Seguint la tradició cristiana, fins a 1911, el cementeri es trobava darrere de l’església,​ i s’accedia des del temple pel tram final del Carrer Sant ONOFRE. ​ Després de la missa funeral, es formava la comitiva encapçalada pel taüt, dut al muscle, que, en eixir per la porta de l’església,​ girava cap al Carrer Sant Onofre per dirigir-se al fossar. 
- 
-{{ :​cementeri.jpg|Cementeri Parroquial}} 
- 
-  * **Cementeri Parroquial.**- [el semen’teri] ​ (39.477981, -0.443194) ​ Ha segut, al llarge de quasi tot el s. XX, el cementeri per antonomàsia. ​ S’inaugurà a 1911 i, seguint la legislació,​ es buscà ubicar-ho lluny del centre urbà. Es troba a la Partida del [[ROLLET]], en la intersecció del Camí de [[SAMARRA]] amb el Camí [[VALLADOR]]. ​ El cementeri, en principi gran per a les dimensions del poble d’aleshores,​ anà successivament ampliant-se fins que, al 2005, l’ajuntament obrigué el nou Cementeri Municipal i denegà les llicències per a noves ampliacions. 
- 
- 
- 
-  * **Partida del Cementeri.**- [el semen’teri] (Ø ≈ 39.484193, -0.442033) ​ Apareix al [[Llibre Padró]] (69) com a terra d’horta. ​ Era la franja de terra entre la sèquia de [[MISLATA]] i el Cementeri Vell, que estava darrere de l’[[ESGLÉSIA]]. 
- 
- 
- 
-  * **Camí del Cementeri.**- ​ [ka’mi del semen’teri] (39.480947, -0.441476 → 39.478321, -0.443581) ​ Amb la ubicació del Cementeri Parroquial, ​ el camí d’accés, Camí de [[SAMARRA]],​ a partir de l’antic pas a nivell, passà a anomenar-se Camí del Cementeri. 
- 
- 
- 
-{{ :​cementeri_municipal.jpg|Cementeri Municipal a la Partida del Braç Forà}} 
- 
-  * **Cementeri Municipal.**- [el semen’teri ‘nou] (39.472419, -0.442228) ​ Cap a l’any 2000, els problemes de funcionament del cementeri parroquial, donaren a l’ajuntament l’oportunitat d’establir un cementeri de gestió municipal, construint-lo de nova planta, vora el Camí de [[SAMARRA]],​ a la zona del Braç [[FORÀ]], en el límit amb el terme d’Aldaia. ,  ​ 
- 
- 
- 
  
cementeri.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)