User Tools

Site Tools


domal

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

domal [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== DOMAL ======
 +  * Paraula de difícil interpretació,​ potser derive de domer: beneficiats eclesiàstics que s'​alternaven setmanalment en la celebració dels oficis divins, en la presidència del cor o en l'​administració dels sagraments (GDLC). ​ A Quart hi havia, al 1662, dos beneficiats de la parròquia (CÁRCEL, 127).
 +  * **Partida del de Domal.**- La forma “del de” ens inclina a considerar-lo un antropònim,​ encara que és difícil de determinar. ​ No hi ha documentació d’esta partida anterior a 1800  Esta partida, junt a la de la barraca de MORALES es situaven a l’eixida dels poble cap al [[PLA]], entre el Camí de [[MADRID]] i el de [[XEST]], en la zona que huí ocupa l’aeroport de [[MANISES ]] Es un espai  de transició horta-secà,​ doncs hem trobat al [[Llibre Padrò]] parcel·les amb les dos característiques (26 v, 79).
 +  * **Partida del Pla de Domal.**- ​ Tampoc hi ha documentació d’esta partida, fora del [[Llibre Padró]] on apareix arreplegada (56).  Podria ser una altra denominació de la Partida de Domal o una zona contigua. ​ Devia trobar-se a la zona d’entrada al [[PLA]], terra de secà, prop del Camí de [[XEST]], ​ on ara es troba l’aeroport de [[MANISES]].
  
domal.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)