User Tools

Site Tools


eres

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eres [2008/07/02 20:01]
cento
eres [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 5: Llínea 5:
   * **Carrer de les Eres.**- karrér de les éres  (39.482668, -0.441888 → 39.481332, -0.439742) ​ Es troba arreplegat als capbreus ​ de [[Fluixà]] (1744, f. 62), on s’especifica “junto al Roll del Buch” ​ ([[BUC]]). A més, hi ha ampla documentació al Llibre Padró (f. 30a), on s’arrepleguen almenys 42 cases al Carrer de las “Heras”. ​ Més que un carrer, antigament, era un grup de cases aïllades del nucli central, format, junt al [[MOLÍ]], el segon espai residencial del poble a l’edat mitjana, aïllat del nucli urbà. ​  Als plànols de [[Suchet]] de 1813 s’aprecia clarament l’existència d’este segon nucli urbà, separat del centre que formaven el Castell i l’Esglèsia. ​  Ha de ser ben antic, doncs si bé es trobava fora de la zona “protegida” pel Castell, ​ gaudia de la proximitat amb totes les terres d’horta fins a Mislata. ​ També apareix a la relació [[urbana de 1876]], però esta vegada ja s’inclou l’[[ARQUILLO]] com un altre carrer del conjunt d’habitatges de la zona. El Carrer de les Eres, coincideix amb el final del Carrer Baró de Carcer i principi del Carrer Pizarro. ​ Per la seua esquerra partia el Carrer del Molí. ​ El seu nom, segurament, deu provindre perquè duia a les eres que es trobaven a la part alta (i més plana) del poble.  ​   * **Carrer de les Eres.**- karrér de les éres  (39.482668, -0.441888 → 39.481332, -0.439742) ​ Es troba arreplegat als capbreus ​ de [[Fluixà]] (1744, f. 62), on s’especifica “junto al Roll del Buch” ​ ([[BUC]]). A més, hi ha ampla documentació al Llibre Padró (f. 30a), on s’arrepleguen almenys 42 cases al Carrer de las “Heras”. ​ Més que un carrer, antigament, era un grup de cases aïllades del nucli central, format, junt al [[MOLÍ]], el segon espai residencial del poble a l’edat mitjana, aïllat del nucli urbà. ​  Als plànols de [[Suchet]] de 1813 s’aprecia clarament l’existència d’este segon nucli urbà, separat del centre que formaven el Castell i l’Esglèsia. ​  Ha de ser ben antic, doncs si bé es trobava fora de la zona “protegida” pel Castell, ​ gaudia de la proximitat amb totes les terres d’horta fins a Mislata. ​ També apareix a la relació [[urbana de 1876]], però esta vegada ja s’inclou l’[[ARQUILLO]] com un altre carrer del conjunt d’habitatges de la zona. El Carrer de les Eres, coincideix amb el final del Carrer Baró de Carcer i principi del Carrer Pizarro. ​ Per la seua esquerra partia el Carrer del Molí. ​ El seu nom, segurament, deu provindre perquè duia a les eres que es trobaven a la part alta (i més plana) del poble.  ​
  
-  * **Roll de les Eres.**- ​ roll de les éres  ( Ø 39.481907, -0.439696 → 39.478789, -0.435909 → 39.476392, -0.433910) Apareix a les ordenances de la Séquia de Quart de 1709. ([[GRINYÓ]]1,​ p. 102)   ​Prenia l’aigua del Braç del [[MOLÍ]] i anava regant des del Camí del Cementeri fins a la sèquia de Mislata, la partida del seu nom i part de la Partida de la Foia.  L’arribava l’aigua el dimarts, dijous i divendres, fins al migdia. ​ Com que agafava l’aigua que sinó aniria a moure les rodes del [[MOLÍ]], les ordenances de la séquia inclouen una sanció específica referida al moliner que tancara els rolls abans d’hora ([[GRINYÓ]]1,​ p. 104).   A l’arribada a la sèquia de Mislata, recorre més de 200 metres ​paral•lela ​a ella, regant els camps de la seua marge dreta, fins que li desemboca els sobrants ​  ​Encara que el tram d’arribada a la sèquia Mislata es troba en bones condicions, tota la resta que circula ​paral•lel ​a la sèquia mare es troba molt deteriorat, cobert d’herba i amb trossos totalment derruïts.+  * **Roll de les Eres.**- ​ roll de les éres  ( Ø 39.481907, -0.439696 → 39.478789, -0.435909 → 39.476392, -0.433910) Apareix a les ordenances de la Séquia de Quart de 1709. ([[GRINYÓ]]1,​ p. 102)   ​Prenia l’aigua del Braç del [[MOLÍ]] i anava regant des del Camí del Cementeri fins a la sèquia de Mislata, la partida del seu nom i part de la Partida de la Foia.  L’arribava l’aigua el dimarts, dijous i divendres, fins al migdia. ​ Com que agafava l’aigua que sinó aniria a moure les rodes del [[MOLÍ]], les ordenances de la séquia inclouen una sanció específica referida al moliner que tancara els rolls abans d’hora ([[GRINYÓ]]1,​ p. 104).   A l’arribada a la sèquia de Mislata, recorre més de 200 metres ​paral·lela ​a ella, regant els camps de la seua marge dreta, fins que li desemboca els sobrants ​  ​Encara que el tram d’arribada a la sèquia Mislata es troba en bones condicions, tota la resta que circula ​paral·lel ​a la sèquia mare es troba molt deteriorat, cobert d’herba i amb trossos totalment derruïts.
 {{ :​eres_trencat_aboca_a_mislata2.jpg|Tram final del Roll de les Eres}} {{ :​eres_trencat_aboca_a_mislata2.jpg|Tram final del Roll de les Eres}}
 {{:​eres_abans_d_acostar_se_a_mislata.jpg|El Roll de les Eres a punt d'​arribar junt la séquia de Mislata}} {{:​eres_abans_d_acostar_se_a_mislata.jpg|El Roll de les Eres a punt d'​arribar junt la séquia de Mislata}}
eres.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)