Eines de l'usuari

Eines del lloc


font

FONT

  • Derivat del llatí fons-tis
  • Carrer de la Font.- [ka’řér de la fɔn] (39.481957, -0.440493 → 39.481052, -0.441356) No apareix a la relació urbana de 1876, però si a la cartografia de l’IGN de 1929. El Carrer de la Font era la primera part del Camí que anava al CEMENTERI Parroquial, el tram que es trobava abans de creuar les vies del tren. La instal·lació de fonts als carrers del poble es feu a agost de 1915, i l’aigua corrent a les cases pel novembre de 1926 (SANCHO SANMARTIN). Fins aleshores, els veïns s’abastien d’aigua de les séquies, dels pous que hi havia a moltes cases i d’aigua de la CISTERNA. El nom actual del carrer, Numància, té un xicoteta anècdota. Després de Guerra, el grup dels carlistes, que tenien forta presencia a Quart, volgué ficar el nom del seu cap en València, el Baró de Carcer, alcalde de la capital de 1939 a 1943, a un dels carrers principals del poble. “L’honor“ recaigué sobre l’antic Carrer de la Séquia, aleshores Carrer Numància, i com que este nom era popular i conforme al esperit polític de l’època, el traslladaren al que era aleshores Carrer de la Font, que, per aixó, és l’actual Carrer Numància.
font.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1