User Tools

Site Tools


forana

¡Açò és una versió antiga del document!


FORAN-FORANA

  • Equivalent a FORÀ,
  • Partida del la Forana.- Apareix al Llibre Padró (96b), equivalent a la Partida del Braç FORÀ..
  • Braç Foran.- Així apareix citat el Braç FORÀ, a les Ordenances de la Séquia de Quart de 1709 (GRINYÓ1, p. 103)
forana.1213782004.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)