User Tools

Site Tools


godella

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
godella [2008/06/20 18:49]
cento creat
godella [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 2: Llínea 2:
   * Godella és un poble de l’Horta Nord, prop de València, entre el Túria i el Barranc del Carraixet. ​ La seua horta és regada per la sèquia de Montcada. ​ El topònim de Godella està ja documentat en 1238, quan el Rei Jaume I cedí l’Alqueria de Godayla a Pere Maça. ​ L’etimologia del nom és més polèmica, tal vegada relacionat amb l’àrab “cudia”,​ roca, tossal.   * Godella és un poble de l’Horta Nord, prop de València, entre el Túria i el Barranc del Carraixet. ​ La seua horta és regada per la sèquia de Montcada. ​ El topònim de Godella està ja documentat en 1238, quan el Rei Jaume I cedí l’Alqueria de Godayla a Pere Maça. ​ L’etimologia del nom és més polèmica, tal vegada relacionat amb l’àrab “cudia”,​ roca, tossal.
   * **Senda de Godella.**- [la ‘senda de go’deʎa] (39.449365, -0.550707 → 39.450827, -0.527482) També nomenat Camí de Torís. ​ Té el seu inici en el Camí del [[PLA]], al terme de Xiva.  Marca el límit dels termes de Quart i Aldaia. ​ De fet era la primera fita quan, en 1789 es delimità a separació dels dos termes. ​ La Senda de Godella continua, amb la seua funció de límit separador dels dos termes, fins a l’encreuament amb el Camí del Mas del [[JUTGE]], on finalitza el camí i la línea divisòria fa un gir , al recte entre els camps, cap a nord-est. ​ El que no hem pogut fer és relacionar el nom de Godella amb alguna característica del camí que el justifique. ​ No deu d’entendre’s,​ com algú ha fet notar, una contaminació de Godella per Godelleta. ​ Tampoc està clar ni és senzilla l’explicació relacionada amb les vies pecuàries que passaven cap al nord per creuar el riu al Pont Vell de Riba-roja.   * **Senda de Godella.**- [la ‘senda de go’deʎa] (39.449365, -0.550707 → 39.450827, -0.527482) També nomenat Camí de Torís. ​ Té el seu inici en el Camí del [[PLA]], al terme de Xiva.  Marca el límit dels termes de Quart i Aldaia. ​ De fet era la primera fita quan, en 1789 es delimità a separació dels dos termes. ​ La Senda de Godella continua, amb la seua funció de límit separador dels dos termes, fins a l’encreuament amb el Camí del Mas del [[JUTGE]], on finalitza el camí i la línea divisòria fa un gir , al recte entre els camps, cap a nord-est. ​ El que no hem pogut fer és relacionar el nom de Godella amb alguna característica del camí que el justifique. ​ No deu d’entendre’s,​ com algú ha fet notar, una contaminació de Godella per Godelleta. ​ Tampoc està clar ni és senzilla l’explicació relacionada amb les vies pecuàries que passaven cap al nord per creuar el riu al Pont Vell de Riba-roja.
-  * **Partida de la Senda de Godella.**- [la ‘senda de go’deʎa] (≈ 39. 451723, -0.536312) La partida compren el conjunt de terres limítrofes ​ al nord de la Senda de Godella. ​ Estes terres limitaven cap al sud amb el  terme de Aldaia i cap a l’oest amb el de Xiva.  Prop de la partida estava la Masia de St. Miquel,o de [[CAPELLANS]],​ i la Partida de la [[CREUETA]].+  * **Partida de la Senda de Godella.**- [la ‘senda de go’deʎa] (≈ 39. 451723, -0.536312) La partida compren el conjunt de terres limítrofes ​ al nord de la Senda de Godella. ​ Estes terres limitaven cap al sud amb el  terme de Aldaia i cap a l’oest amb el de Xiva.  Prop de la partida estava la Masia de St. Miquel, o de [[CAPELLANS]],​ i la Partida de la [[CREUETA]].
  
godella.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)