User Tools

Site Tools


ign

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

ign [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Cartografia de l’Institut Geogràfic Nacional de 1928 ======
 +  * Es tracta d’un compendi de 31 plànols que corresponen als 30 polígons cadastrals que avarquen tot el terme municipal. ​ Foren realitzats, en una fase inicial cap el 1928, com part dels treballs per a confeccionar el Cadastre Parcel•lari. ​ El Cadastre Parcel·lari fou una iniciativa signada per Alfons XIII el 23 de març de 1906, després d’un concurs d’idees i un intens debat. ​ El que pretén és fer un aixecament topogràfic de tots els límits de propietat, amb la finalitat, en bona part,  de previndre i detectar borses de frau a les contribucions. ​ Els treballs s’encomanaren a l’Instituto Geográfico Nacional. ​ A la col·lecció que consultem, quasi tots el plànols apareixen amb data de 1928 i 1929, amb escala 1:2000 i signats pel Geometra auxiliar Federico Lloret i conformat per l’Enginyer en cap de la 2ª Brigada Miguel Bonet. ​  Les excepcions són els plànols numero 10-1-12 ​ i el número 10-2-12, que es troben datats al 1943 amb la signatura del Topògraf Conservador Carlos del Rio amb el vist-i-plau de l’Enginyer en cap Alfredo Cabanes. ​ Estos dos plànols corresponen a la zona de l’aeroport, ​ aleshores base militar, que es troba censurada, completament en blanc. ​ Un altre plànol de distinta data és el 10-3-12, datat a l’agost de 1956 per l’enginyer en cap provincial, sense signatura. ​ Correspon a la zona d’horta que envolta el nucli urbà. ​ De tota manera, la data de finalització del plànol no correspon amb l’ultima actualització dels plànols, ja que s’adverteixen raspadures que esborren parcel·lés,​ línies afegides posteriorment i anacronismes. ​ Per exemple, al plànol nº 6 de la zona del Dijous, datat a 1929, són visibles encara les correccions fetes amb posterioritat,​ entre les que destaca, la parcel·la reservada per a la Fàbrica de Refractaris,​ [[REFRACTA]],​ inagurada als anys 50.
 +  * L’escala dels plànols, 1:2000 permet que apareguen dibuixats una gran quantitat de detalls: límits, séquies, camins, i construccions a l’horta i al secà. ​ No hi ha cap data d’altimetria,​ en canvi presenta una gran quantitat de topònims, el que li dóna un gran valor envers al nostre treball. ​ En són més de 300 topònim situats al plànol. ​ A més a més, encara que l’ortografia és arbitraria, es percep un esforç per mantindre els termes de la llengua oral.  En definitiva, és el primer esforç de normalització de la toponímia del poble.
 +  * [[http://​www.sanchosanmartin.es/​quartdocuments/​cad/​index.html]]
  
ign.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)