Eines de l'usuari

Eines del lloc


llibre_padro

**El Llibre Padró de renda de 1813**

  • A meitat dels anys 80 fou derruït el vell ajuntament de Quart per a construir un de nova planta. A l’hora del trasllat de documents es trobà un llibre manuscrit oblidat que s’havia salvat de les successives destruccions patrimonials del s. XIX, que culminaren amb la crema completa dels arxius municipals i parroquials en 1936. El llibre en qüestió, restaurat posteriorment, és una relació, un padró, de tots aquells propietaris i caps de família als que se’ls podia atribuir rendes a Quart de Poblet al 1813.
  • La història del llibre arranca al 9 d’abril de 1812, quan el mariscal Suchet, aleshores cap de les forces franceses que havien pres València, ordenà que es feren nous llibres padrons per actualitzar l’ impost d’equivalència i les noves contribucions que la situació bèl•lica imposava. Així es confeccionà el nou padró de renda de Quart baix la supervisió de quatre pèrits: un mestre d’obres veí de Manises i un fuster i dos llauradors del veïns del poble. El resultat és un llibre compost primer per una declaració inicial, seguit per una relació on apareixen, ordenats per lloc de residencia, tots els caps de família residents a Quart i tots els propietaris de terres del terme i que finalitza amb un índex on s’agrupen alfabèticament tots els contribuents. De cadascú es donen dades del seu nom, les seues propietats amb la seua localització (nom de la partida o carrer i veïns amb els que limita), altres utilitats susceptibles de renda (ofici, carros, bases..), i la quantitat de renda en monetari que se li atribueix.
  • La importància del document radica en ser un fotografia de la distribució de la renda al Quart de principi del s. XIX, i amb eixe objectiu cal destacar l’estudi de Josep Ramon Sanchis Alfonso: Campesinos y rentistas en una comunidad rural de la Huerta de Valencia. Quart de Poblet en 1812 editat per l’ajuntament de Quart de Poblet, 1991. Però per als fins del nostre treball, l’obra dóna una valuosa informació dels noms de lloc del Quart de Poblet de principi de segle, partides, camins i carrers, i pistes sobre la seua localització. A partir de la informació del Llibre Padró, podem fer-se una imatge prou fidedigna de cóm era el nucli urbà de Quart de 1813, just a l’inici d’un període de desenvolupament poblacional i urbà que no finalitza, pràcticament, fins a 1980. Al Llibre Padró apareix una relació de 23 carrers amb un total de 263 cases. Cal tindre en compte que esta relació no esgota la totalitat de les vivendes del Quart d’aleshores, que es calcula que tenia una població al voltant de 1.500 habitants, bona part d’ells disseminats en alqueries i masies per tot el terme municipal. El volum del Llibre Padró es troba custodiat a la biblioteca pública Enric Valor de Quart de Poblet. Al present treball, les referències del Llibre Padró de 1813 inclouen el numero del foli on s’arreplega el topònim per a la seua localització al document

http://www.sanchosanmartin.es/docuquart/lli/index.htm

llibre_padro.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1