User Tools

Site Tools


navarro

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
navarro [2008/06/18 17:50]
127.0.0.1 created
navarro [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Els capbreus de 1663 al 1758 ====== ====== Els capbreus de 1663 al 1758 ======
-   * Al setembre de 1995, per al IV Col•loqui ​d’Onomàstica Valenciana celebrat a Ontinyent, Josep Ramon Sanchis Alfonso presentà una interessant comunicació anomenada Toponímia Rural d’Aldaia i  Quart, publicada al butlletí interior de la Societat d’Onomàstica,​ vol. LXX-LXXI, editorial Comercial DENES, d’Ontinyent,​ 1997.  A la comunicació,​ ordenats alfabèticament,​ s’arreplegava tots els topònims recollits a capbreus de la senyoria de Quart dels segles XVII, XVIII i XIX.  Cal recordar que entre els privilegis corresponents al Monestir de Poblet, es trobava el nomenar escrivà que alçara acta fidedigna de tots els actes jurídics i mercantils que afectaven al senyoriu, i en particular els establiments i transmissions del domini útil de les terres de les que, cal no oblidar, el Senyoriu en tenia la propietat directa. ​ De tots eixos actes, l’escrivà mantenia un manual, relació o memòria, el capbreu, a disposició del Senyoriu. ​ La seua utilitat era fonamental, no sols per a poder justificar la posició del Monestir en qualsevol litigi, sinó especialment,​ per a poder mantindre el seu dret a percebre les nombroses contribucions en que estaven gravades les activitats dels vassalls ​ El capbreu dona informació,​ no sols de l’acte jurídic, sinó també dels participants,​ la propietat sobre la que es feia la transacció i, el que és important per als nostres objectius, la situació on es trobava. ​ L’autor de la comunicació,​ cronista d’Aldaia, fa un buidatge directe de les fons escrites, transcrivint el topònim i assenyalant si correspon a zona d’horta o de secà. ​ També afegeix l’any i la referència documental on està pressa la cita.  Per als objectius del nostre treball, la relació dels capbreus ​ que ens interessa, nom de l’escrivà,​ anys que compren i arxiu on es troba el document, ​ és la següent:+   * Al setembre de 1995, per al IV Col·loqui ​d’Onomàstica Valenciana celebrat a Ontinyent, Josep Ramon Sanchis Alfonso presentà una interessant comunicació anomenada Toponímia Rural d’Aldaia i  Quart, publicada al butlletí interior de la Societat d’Onomàstica,​ vol. LXX-LXXI, editorial Comercial DENES, d’Ontinyent,​ 1997.  A la comunicació,​ ordenats alfabèticament,​ s’arreplegava tots els topònims recollits a capbreus de la senyoria de Quart dels segles XVII, XVIII i XIX.  Cal recordar que entre els privilegis corresponents al Monestir de Poblet, es trobava el nomenar escrivà que alçara acta fidedigna de tots els actes jurídics i mercantils que afectaven al senyoriu, i en particular els establiments i transmissions del domini útil de les terres de les que, cal no oblidar, el Senyoriu en tenia la propietat directa. ​ De tots eixos actes, l’escrivà mantenia un manual, relació o memòria, el capbreu, a disposició del Senyoriu. ​ La seua utilitat era fonamental, no sols per a poder justificar la posició del Monestir en qualsevol litigi, sinó especialment,​ per a poder mantindre el seu dret a percebre les nombroses contribucions en que estaven gravades les activitats dels vassalls ​ El capbreu dona informació,​ no sols de l’acte jurídic, sinó també dels participants,​ la propietat sobre la que es feia la transacció i, el que és important per als nostres objectius, la situació on es trobava. ​ L’autor de la comunicació,​ cronista d’Aldaia, fa un buidatge directe de les fons escrites, transcrivint el topònim i assenyalant si correspon a zona d’horta o de secà. ​ També afegeix l’any i la referència documental on està pressa la cita.  Per als objectius del nostre treball, la relació dels capbreus ​ que ens interessa, nom de l’escrivà,​ anys que compren i arxiu on es troba el document, ​ és la següent:
   * - Capbreus de Vicent Navarro de l’any 1663 al 1678 en l’Arxiu del Regne de València, secció Clericat nº 2776.   * - Capbreus de Vicent Navarro de l’any 1663 al 1678 en l’Arxiu del Regne de València, secció Clericat nº 2776.
   * - Capbreus de Poncià Navarro de l’any 1681 al 1707 en l’Arxiu del Regne de València, secció Clericat nº 98.   * - Capbreus de Poncià Navarro de l’any 1681 al 1707 en l’Arxiu del Regne de València, secció Clericat nº 98.
navarro.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)