User Tools

Site Tools


privilegis

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

privilegis [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== El Llibre de Privilegis del Priorat de Sant Vicent 1300-1835. ======
 +
 +  * El Llibre de Privilegis del Priorat de Sant Vicent 1300-1835.
 +  * Es tracta d’un índex o relació documental manuscrita realitzada pel monjo cistercenc Lluc Parreu, de tots els privilegis i drets del Senyoriu de Sant Vicent de la Roqueta. ​ Cal no oblidar que l’Hospital de Sant Vicent de la Roqueta de València era el senyoriu a través del qual el Monestir de Poblet exercia com a Senyor dels pobles de Quart i Aldaia ​ L’objectiu d’este manual, era mantindre una relació dels documents que justificaven els drets senyorials al domini del Monestir. ​ Si bé la gran aportació del document és que presenta l’evolució de les relacions senyor-vasall a Quart per espai de quasi 500 anys, el manuscrit és una bona font de material toponímic històric, i certifica l’existència de topònims que s’han mantingut inalterats al poble des de l’època musulmana. ​ El còdex original es troba a l’Arxiu Històric Nacional (còdex 494 B)  Hi ha una transcripció que es es feu en una acurada edició a càrrec de Josep Ramon Sanchis Alfonso, cronista d’Aldaia, i hem utilitzat per a la localització dins del document, per una qüestió de comoditat, les pagines d’esta edició de l’Ajuntament d’Aldaia
 +
 +  * El llibre dels privilegis del Priorat de Sant Vicent de la Roqueta de València, coordinat per Lluc Parreu. ​ Edicio a cura de Josep Ramon Sanchis Alfonso. ​ Edita Ajuntament d’Aldaia. Valencia 1999
  
privilegis.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)