User Tools

Site Tools


rebosall

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

rebosall [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== REBOSALL ======
 +{{ :​hernancortes.jpg|Antic Carrer del Rebosall, ara Hernan Cortés }}
 +  * **Carrer del Rebosall.**- [ka’řer del řebo’saʎ] Era el nom que tenia, aproximadament a meitat s. XIX, l’actual Carrer Hernan Cortés. Es troben varies variacions del nom, com Babosall, en escriptures de 1889, o Rabosall, en el Resumen d’Urbana de 1876.  Al 1916, el nom del carrer ja figura com Carrer Hernan Cortés. ​ Està documentat un nom anterior com a Carrer dels [[MONZONS]] (LP, f.  62 ).  Este carrer marca el límit del nucli urbà del Quart de Poblet més antic al voltant de l’[[ESGLÉSIA]] i el [[CASTELL]]. [[CEBRIAN]] (p.110) considera que la banda esquerra, des de l’esglèsia del carrer era l’antiga barrera de defensa de la banda oest del Quart medieval. ​ Fins a les remodelacions que es feren amb la desaparició del [[CEMENTERI]] vell i la prolongació del carrer, éste era un atzucac que acabava on ara és el l’asil “Empar”. ​ A eixa altura hi havia el mur del cementeri i un porxe on , a principi de segle, estava instal·lat un ferrer. ​ Esta zona final li deien “el [[PATI]]” .  A banda de l’accés des del Carrer [[MAJOR]], a mitja altura s’obre, cap a la dreta, el Carrer Rossinyol. ​  Pep Sancho, li donava un sentit més prop al castellà “rebosar”, ​ perquè deia que pel carrer baixaven cap a la sèquia [[FAITANAR]] l’aigua de les neteges que es feien dels barrils de la tenda i taverna de la Panolla i el  Xufa,  als [[QUATRE CANTONS]].
 +
  
rebosall.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)