User Tools

Site Tools


salteri

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

salteri [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== SALTERI ======
 +  * Salteri, o saltiri és un derivat de llatí psalterium: llibre de salms de l’Antic Testament utilitzat, a la església catòlica, per fer les oracions de les Hores. ​ També es pot tractar d’un derivat del llatí saltare: ballar botar. ​ Normalment es troba referit a hidrònims, per exemple Salt de l’AIGUA (ON).
 +
 +  * **Partida del Salteri.**- [el sal’tɛri] ​ Al [[Llibre Padró]] apareix com a Partida del [[SANTARI]] (f. 120).  Pot semblar poc encertat nomenar així, amb un hidrònim derivat de saltar i ballar, a una zona que té una aparença plana i sense altures. ​ Però cal tindre en compte que la partida ha sigut sempre considerada,​ com es diria ara, zona d’inundació controlada, per on s’obria el riu quan els desbordaments produïts per les pluges estacionals,​ eren especialment agressius, la qual cosa fa que la fisonomia del terreny haja segut canviant al pas del temps. ​ La Partida del Salteri són poc més de 14 hectàrees i mitja, unes 176 fanecades de terreny de cultiu de gran fertilitat, antigament de cereals i hui en dia per tarongers. Es recorreguda pels braços del Salteri, de [[PATERNA]] i la [[FILÀ]] i, llevat de les obres de l’[[AUTOVIA]] V-31 de la  banda sud, és una zona que es conserva sense cap canvi important des de fa molt de temps.
 +
 +  * **Braç del Salteri.**- ​ [el ‘břas del sal’tɛri] ​ Pren aigua de la Séquia Real de Moncada i travessa la partida del seu nom d’oest a est fins desaiguar a la Séquia de [[TORMOS]].
 +
 +  * **Camí del Salteri.**- [el ka’mi del sal’tɛri] ​ Travessa de oest a est la banda nord de la partida, anant des del Camí de [[PATERNA]] fins a l’antiga rambla de [[TORMOS]], on hui passen les carreteres del corredor comarcal.
  
salteri.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)