User Tools

Site Tools


senyoria

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

senyoria [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== SENYORIA ======
 +
 +  * Des de 1287 fins a 1835, vora 550 anys, el Monestir de Poblet, a través del Priorat de Sant Vicent de la Roqueta, ha segut senyor directe de les cases i les terres del terme de Quart de Poblet, i Aldaia. ​ Regit per un monjo de la congregació nominat per l’abat de Poblet, el majoral de Quart, la congregació del Císter tenia dret a autoritzar l’establiment de nous pobladors, rebre delme de tots els productes del camp, impostos pels bens immobles i en totes les transaccions,​ dret de preferència de compra, dret a nomenar el batlle (o alcalde major segons les lleis castellanes),​ era jutge penal i civil en primera instancia, nomenava l’ermità i vicari parroquial, autoritzava festes i canvi de cultius.. ​ Posseïa un bens propis on destacava el [[CASTELL]],​ que era el símbol del poder senyorial
 +  * **Mas de la Senyoria**.- Mas de [[PAI]]
 +  * **[[CASTELL]] de la Senyoria**
 +  * **[[MOLÍ]] de la Senyoria.**  ​
  
senyoria.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)