Eines de l'usuari

Eines del lloc


sge_de_1883

Plànol de València i la seua rodalia del SGE de 1883

  • Este “plano de Valencia y sus alrededores” elaborat en 1883 pel Estat Major de l’Exèrcit, detalla minuciosament València i la seua rodalia. Entre els termes que presenta, es troba el poble de Quart. La finalitat del plànol era establir les condicions d’una nova operativitat militar en un moment on el canvis i nous projectes (l’enderrocament de les muralles, l’aigua potable, la futura línia de tres…) precisen d’un estudi el més acurat possible. Així, podem trobar detalls com la Venta del AMPARO o la caseta de Peons de camins (OBRES PÚBLIQUES)que hi havia en l’antiga entrada a la base militar. El plànol dibuixa el traç de la conducció d’aigües potables de València. També apareix el traç de la futura línia de tren i el que sembla proposta de futura estació. S’identifiquen al poble les fàbriques de taulells, darrere l’Ermita, i la de farina de Sant RAFAEL. Les séquies mares del terme estan identificades, menys la de Benàger, i es veu clarament els assuts del REPARTIMENT, de FAVARA i de RASCANYA, així com el pont del riu. De la xarxa secundària destaca amb claredat el Braç del MOLÍ, i l’Aqüeducte de la NÒRIA. Es troben també dibuixats camins més secundaris com el de l’ASSUT o el SILLA, XIRIVELLA o La FOIA. També es representen barrancs i, fins i tot, corbes de nivell cada 15 metres.
  • Respecte al nucli urbà, destaca de la profusió de detalls, doncs s’aprecia fins i tot els corrals i horts interior de les cases. Interessa remarcar com el poble va desenvolupant-se, primerament pel Carrer de l’ALCOTA, cap a Manises més enllà del Camí del Riu. També cal destacar el creixement pel camí cap a València, i la progressiva expansió de la zona de les ERES.
  • El plànol és de l’arxiu del Servicio Geográfico del Ejército (SGE - C-7ª, 1ª a, nº 24, Arm. G, tabla 2ª, carp. 4ª, nº 170), i es troba reproduït amb el numero 14-2 al CD-Rom de LLOPIS, Armando, PERDIGON, Luis, TABERNER, Francisco; Cartografia històrica de la ciudad de Valencia /Volum 1 (1608-1929), de Faximil Edicions Digitals, Universitat de Valencia, 2004.

sge_de_1883.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1