User Tools

Site Tools


torrent

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

torrent [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== TORRENT-TORRENTINS ======
 +  * Nom d’origen llatí, pot derivar de turritus: fortificat, o de torrens: impetuós, ràpid. ​ Poble de l’Horta Sud, de la qual es considera capital. ​ El seu gran terme municipal, 69,3 km2 alberga una població de quasi 80.000 habitants. ​ A l’edat mitjana fou senyoriu de l’ordre de l’Hospital. ​ El seu caràcter de capital de districte al s.XIX i s.XX li donà un paper de primer ordre a la vida política i econòmica de la comarca.  ​
 +  * Torrentins és el gentilici del habitants de Torrent. La influencia del habitants de Torrent en tot el Pla de Quart, i en concret als termes d’Aldaia i Quart de Poblet ha sigut molt important des d’antic. ​ De fet, al 1722, segons un pleit que entabla el Monestir de Poblet contra morosos, hi havia 285 propietaris veíns de Torrent, al terme conjunt de Quart-Aldaia ([[Privilegis]],​ p. 414).  Al Llibre Padró s’arrepleguen el nom  de 175 propietaris de terra en terme de Quart, quasi en exclusiva de secà.
 +  *  **[[VEREDA]] de Bestiar de Riba-roja a Torrent**
 +  * **Aljub dels Torrentins.**- ​ [lal’tʃup dels tořen’tins] ​ (Ø 39.474095, -0.486493) Es trobava al terme d’Aldaia, encara que prop del de Quart, al sud del Barranc de la [[SALETA]]. ​ Potser que el nom fera referència a que la seua construcció,​ ús o propietat fora d’habitants de Torrent. ​ Cal tindre en compte que molta gent de Torrent, que es traslladava o transportava material cap al nord (Paterna, Sagunt...) utilitzava el pont de Quart per a creuar el riu, com il•lustra l’estudi de [[MORENO]] Royo sobre les aportacions dels pobles de la comarca, en 1851,  per a reparar el pont, assolat per una riuada.
 +  * **Partida dels Torrentins.**- ​ Ha de tractar-se de la partida al voltant de l’Aljub dels Torrentins, possiblement camí d’accés al nord del Pla per als veïns d’esta població
  
torrent.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)