User Tools

Site Tools


espinos

ESPINOS

  • Partida de los Espinos.- els espínos Apareix als capbreus de Navarro de 1664 (f. 20) i al Llibre Padró (f. 196v.). Era una partida de frontera amb el terme d’Aldaia en la zona de La CREUETA.
espinos.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)