User Tools

Site Tools


foran

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
foran [2008/06/23 16:26]
127.0.0.1 creat
foran [2013/11/10 21:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
-====== FORÀ-FORANA-FORÀN ​======+====== FORÀ-FORANA-FORAN ====== 
 + 
 + 
 + 
 +  * Forà, Forana i Foran, són termes equivalents,​ procedent del llatí vulgar fŏrānu, derivat de l'​adverbi foras ([[DCVB]]). ​ Sembla ser una forma particular del nostre domini, mantinguda al mossàrab valencià i després estesa al nord de l’Ebre ([[ON]]). ​ Fa referència a l’exterior del nucli urbà o a la zona més llunyana d’un regió o d’un terme. ​ També significa retirat; situat fora de camí o lluny de la gent ([[DCVB]]) 
  
-  * Forà i [[FORANA]], són dos termes equivalents,​ procedent del llatí vulgar fŏrānu, derivat de l'​adverbi foras ([[DCVB]]). ​ Sembla ser una forma particular del nostre domini, mantinguda al mossàrab valencià i després estesa al nord de l’Ebre ([[ON]]). ​ Fa referència a l’exterior del nucli urbà o a la zona més llunyana d’un regió o d’un terme. ​ També significa retirat; situat fora de camí o lluny de la gent ([[DCVB]]) 
  
   * **Braç Forà.**- [el’břas forá] (39.478268, -0.450383→ 39.467855, -0.433490) ​  Esta séquia ​ és realment “forà”,​ vol dir, es troba a la rodalia del terme de Quart, marcant el límit pel sud amb el terme d’Aldaia. ​ Es conserva com a paraula aguda, encara que en alguns textos es refereix a la “sequia Forana” i en les converses dels antics se li anomena també “el braç de fora” o de les vinyes. ​ Naix, amb el [[BRACET]] i el Braç del MIG,  de la partició de la Séquia del [[DIMARTS]] i va regant cap a l’est les partides del Braç del [[MIG]] i la seua pròpia. ​ Després segueix pel terme d'​[[ALDAIA]],​ on rega més de 1000 fanecades. ​ Segons l’acord de partició de termes de 1798: “ ... y continuará sirviendo de Línea divisoria el brazo último de los tres que está a mano derecha inmediato al Mojón derruido llamado de las Viñas o Forá...”;​. ​ El que és cert és que marca el límit entre els pobles fins que arriba al Camí de [[SILLA]] on la frontera baixa pel camí pel al sud  fins el Camí de [[SAMARRA]] i la séquia continua direcció est fins l’antiga Alqueria de la [[NÒRIA]], on gira cap al sud, entrant a Mislata, ​ molt prop del límit amb Xirivella. ​ És dels tres braços en que es divideix la sèquia del dimarts, el més allunyat al poble. ​ Avança cap a l’est i des del seu inici fins al Camí de Silla, marca el límit amb el terme de Aldaia. ​ A partir de la Senda de Silla va regant tota la zona Nord de la Partida de la Nòria o El Blanc. ​ Es seu tram final va paral·lel a la Senda de Xirivella, però actualment no es pot seguir per les ampliacions de carreteres i l’apropiació dels camins que han fet algunes empreses agrícoles. ​   * **Braç Forà.**- [el’břas forá] (39.478268, -0.450383→ 39.467855, -0.433490) ​  Esta séquia ​ és realment “forà”,​ vol dir, es troba a la rodalia del terme de Quart, marcant el límit pel sud amb el terme d’Aldaia. ​ Es conserva com a paraula aguda, encara que en alguns textos es refereix a la “sequia Forana” i en les converses dels antics se li anomena també “el braç de fora” o de les vinyes. ​ Naix, amb el [[BRACET]] i el Braç del MIG,  de la partició de la Séquia del [[DIMARTS]] i va regant cap a l’est les partides del Braç del [[MIG]] i la seua pròpia. ​ Després segueix pel terme d'​[[ALDAIA]],​ on rega més de 1000 fanecades. ​ Segons l’acord de partició de termes de 1798: “ ... y continuará sirviendo de Línea divisoria el brazo último de los tres que está a mano derecha inmediato al Mojón derruido llamado de las Viñas o Forá...”;​. ​ El que és cert és que marca el límit entre els pobles fins que arriba al Camí de [[SILLA]] on la frontera baixa pel camí pel al sud  fins el Camí de [[SAMARRA]] i la séquia continua direcció est fins l’antiga Alqueria de la [[NÒRIA]], on gira cap al sud, entrant a Mislata, ​ molt prop del límit amb Xirivella. ​ És dels tres braços en que es divideix la sèquia del dimarts, el més allunyat al poble. ​ Avança cap a l’est i des del seu inici fins al Camí de Silla, marca el límit amb el terme de Aldaia. ​ A partir de la Senda de Silla va regant tota la zona Nord de la Partida de la Nòria o El Blanc. ​ Es seu tram final va paral·lel a la Senda de Xirivella, però actualment no es pot seguir per les ampliacions de carreteres i l’apropiació dels camins que han fet algunes empreses agrícoles. ​
  
 +{{ :​fora3.jpg|El Braç Forà}}
 +{{:​fora2.jpg|El Braç Forà}}
 +  * **Partida del Braç Forà.**- ​ [el’břas forá] (≈ 39.471824, -0.442065) És troba al sud de la zona d’horta del terme, junt a Aldaia. ​ També s’anomena de les [[VINYES]]. ​ Són 2 hectàrees i mig d’horta, quasi 30 fanecades, fins fa poc, completament dedicades al cultiu. ​  Hui en dia, encara és una de les partides més actives en quant a producció agrícola d’esta banda del riu.  En esta partida s’ha instal·lat el [[CEMENTERI]] Municipal.
 +
 +{{ :​foramoli.jpg|Motor del Braç Forà, a terme d'​Aldaia}}
   * **Motor del Braç Forà.**- [el mo’tor del ’břas forá] ​  ​(39.471626,​ -0.444103) ​ Ja apareix a la cartografia de l’[[IGN]] (6).  Es tracta de un motor en terme d’Aldaia, vora el límit del terme de Quart, el Braç Forà i el Camí de [[SAMARRA]]. ​ Es troba en funcionament i la seua funció és reforçar el rec de la séquia a tota la seua àrea de cultiu.   * **Motor del Braç Forà.**- [el mo’tor del ’břas forá] ​  ​(39.471626,​ -0.444103) ​ Ja apareix a la cartografia de l’[[IGN]] (6).  Es tracta de un motor en terme d’Aldaia, vora el límit del terme de Quart, el Braç Forà i el Camí de [[SAMARRA]]. ​ Es troba en funcionament i la seua funció és reforçar el rec de la séquia a tota la seua àrea de cultiu.
  
-  * **Partida del Braç Forà.**- ​ [el’břas forá] (≈ 39.471824, -0.442065) És troba al sud de la zona d’horta del terme, junt a Aldaia. ​ També s’anomena de les [[VINYES]]. ​ Són 2 hectàrees i mig d’horta, quasi 30 fanecades, fins fa poc, completament dedicades al cultiu. ​  Hui en dia, encara és una de les partides més actives en quant a producció agrícola d’esta banda del riu.  En esta partida s’ha instal·lat el [[CEMENTERI]] Municipal. 
  
  
 +
 +
 +  * **Partida del la Forana.**- ​ Apareix al Llibre Padró (96b), equivalent a la Partida del Braç Forà.
 +
 +
 +
 +  * **Braç Foran.**- ​ Així apareix citat el Braç Forà, a les Ordenances de la Séquia de Quart de 1709 ([[GRINYÓ]]1,​ p. 103)
foran.1214238402.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 21:47 (edició externa)