Eines de l'usuari

Eines del lloc


forana
no way to compare when less than two revisions

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.


forana [2013/11/10 22:29] (actual) – creat - edició externa 127.0.0.1
Línia 1: Línia 1:
 +====== FORÀ-FORANA-FORAN ======
  
 +
 +
 +  * Forà, Forana i Foran, són termes equivalents, procedent del llatí vulgar fŏrānu, derivat de l'adverbi foras ([[DCVB]]).  Sembla ser una forma particular del nostre domini, mantinguda al mossàrab valencià i després estesa al nord de l’Ebre ([[ON]]).  Fa referència a l’exterior del nucli urbà o a la zona més llunyana d’un regió o d’un terme.  També significa retirat; situat fora de camí o lluny de la gent ([[DCVB]])
 +
 +
 +
 +  * **Braç Forà.**- [el’břas forá] (39.478268, -0.450383→ 39.467855, -0.433490)   Esta séquia  és realment “forà”, vol dir, es troba a la rodalia del terme de Quart, marcant el límit pel sud amb el terme d’Aldaia.  Es conserva com a paraula aguda, encara que en alguns textos es refereix a la “sequia Forana” i en les converses dels antics se li anomena també “el braç de fora” o de les vinyes.  Naix, amb el [[BRACET]] i el Braç del MIG,  de la partició de la Séquia del [[DIMARTS]] i va regant cap a l’est les partides del Braç del [[MIG]] i la seua pròpia.  Després segueix pel terme d'[[ALDAIA]], on rega més de 1000 fanecades.  Segons l’acord de partició de termes de 1798: “ ... y continuará sirviendo de Línea divisoria el brazo último de los tres que está a mano derecha inmediato al Mojón derruido llamado de las Viñas o Forá...”; El que és cert és que marca el límit entre els pobles fins que arriba al Camí de [[SILLA]] on la frontera baixa pel camí pel al sud  fins el Camí de [[SAMARRA]] i la séquia continua direcció est fins l’antiga Alqueria de la [[NÒRIA]], on gira cap al sud, entrant a Mislata,  molt prop del límit amb Xirivella.  És dels tres braços en que es divideix la sèquia del dimarts, el més allunyat al poble.  Avança cap a l’est i des del seu inici fins al Camí de Silla, marca el límit amb el terme de Aldaia.  A partir de la Senda de Silla va regant tota la zona Nord de la Partida de la Nòria o El Blanc.  Es seu tram final va paral·lel a la Senda de Xirivella, però actualment no es pot seguir per les ampliacions de carreteres i l’apropiació dels camins que han fet algunes empreses agrícoles. 
 +
 +{{ :fora3.jpg|El Braç Forà}}
 +{{:fora2.jpg|El Braç Forà}}
 +  * **Partida del Braç Forà.**-  [el’břas forá] (≈ 39.471824, -0.442065) És troba al sud de la zona d’horta del terme, junt a Aldaia.  També s’anomena de les [[VINYES]].  Són 2 hectàrees i mig d’horta, quasi 30 fanecades, fins fa poc, completament dedicades al cultiu.   Hui en dia, encara és una de les partides més actives en quant a producció agrícola d’esta banda del riu.  En esta partida s’ha instal·lat el [[CEMENTERI]] Municipal.
 +
 +{{ :foramoli.jpg|Motor del Braç Forà, a terme d'Aldaia}}
 +  * **Motor del Braç Forà.**- [el mo’tor del ’břas forá]   (39.471626, -0.444103)  Ja apareix a la cartografia de l’[[IGN]] (6).  Es tracta de un motor en terme d’Aldaia, vora el límit del terme de Quart, el Braç Forà i el Camí de [[SAMARRA]].  Es troba en funcionament i la seua funció és reforçar el rec de la séquia a tota la seua àrea de cultiu.
 +
 +
 +
 +
 +
 +  * **Partida del la Forana.**-  Apareix al Llibre Padró (96b), equivalent a la Partida del Braç Forà.
 +
 +
 +
 +  * **Braç Foran.**-  Així apareix citat el Braç Forà, a les Ordenances de la Séquia de Quart de 1709 ([[GRINYÓ]]1, p. 103)
forana.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1