User Tools

Site Tools


grinyo

¡Açò és una versió antiga del document!


  • GRINYÓ i Guzman, Amador (1). La Séquia de Quart. Comunicació a la XXII Assemblea General de Cronistes Oficials , Octubre 1998
  • GRINYÓ i Guzman, Amador (2) personatges del meu poble: L’ermità. Revista CRONICÓ. Gener-Març 1991.
  • GRINYÓ i Guzman, Amador (3). Quart de Poblet i les Ordes Religioses. Crónica de la XX Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia. Muro d’Alcoi, ocrtubre 1994.
grinyo.1213117376.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)