User Tools

Site Tools


mestalla

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
mestalla [2008/06/19 15:41]
127.0.0.1 creat
mestalla [2013/11/10 21:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== MESTALLA ====== ====== MESTALLA ======
 +
 +
   * Mestalla és un despoblat que dóna nom a una de les vuit séquies de la Vega.   ​Sembla derivar d’un mot àrab, mastāla, que significa ‘escampada’. ​ Segons [[MENÉNDEZ PIDAL]] (p. 445) : "El Cid pudo trasladar a su campo frente a la misma Valencia, a la aldea de Mestalla, para hacer mas riguroso el...."​ I de Mestalla diu: "Aldea que dizien derramada"​. ​   * Mestalla és un despoblat que dóna nom a una de les vuit séquies de la Vega.   ​Sembla derivar d’un mot àrab, mastāla, que significa ‘escampada’. ​ Segons [[MENÉNDEZ PIDAL]] (p. 445) : "El Cid pudo trasladar a su campo frente a la misma Valencia, a la aldea de Mestalla, para hacer mas riguroso el...."​ I de Mestalla diu: "Aldea que dizien derramada"​. ​
 +
 +{{ :​mestalla_rambla.jpg|Séquia de Mestalla}}
   * **Sèquia de Mestalla.**- ​ [la ‘sekia de mes’taʎa] (Ø 39.491789, -0.449539 → 39.487660, -0.431685) ​ L’assut de la séquia es troba a Manises, a la riba esquerra. ​ La séquia va paral·lela al Turia, entre el riu i la séquia de TORMOS, fins que arriba al terme de Quart. ​ Hui en dia el caixer de la Séquia de Mestalla està soterrat i gira cap al nord poc després de la de Tormos, per la zona de l’inici del corredor comarcal. ​ Un dels seus braços arriba a Alboraia, on arriba al mar per la Séquia de Vera   * **Sèquia de Mestalla.**- ​ [la ‘sekia de mes’taʎa] (Ø 39.491789, -0.449539 → 39.487660, -0.431685) ​ L’assut de la séquia es troba a Manises, a la riba esquerra. ​ La séquia va paral·lela al Turia, entre el riu i la séquia de TORMOS, fins que arriba al terme de Quart. ​ Hui en dia el caixer de la Séquia de Mestalla està soterrat i gira cap al nord poc després de la de Tormos, per la zona de l’inici del corredor comarcal. ​ Un dels seus braços arriba a Alboraia, on arriba al mar per la Séquia de Vera
 +
 +
  
mestalla.1213890096.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 21:46 (edició externa)