User Tools

Site Tools


mestalla

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mestalla [2008/06/19 15:41]
127.0.0.1 editor externo
mestalla [2013/11/10 21:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== MESTALLA ====== ====== MESTALLA ======
 +
  
   * Mestalla és un despoblat que dóna nom a una de les vuit séquies de la Vega.   ​Sembla derivar d’un mot àrab, mastāla, que significa ‘escampada’. ​ Segons [[MENÉNDEZ PIDAL]] (p. 445) : "El Cid pudo trasladar a su campo frente a la misma Valencia, a la aldea de Mestalla, para hacer mas riguroso el...."​ I de Mestalla diu: "Aldea que dizien derramada"​. ​   * Mestalla és un despoblat que dóna nom a una de les vuit séquies de la Vega.   ​Sembla derivar d’un mot àrab, mastāla, que significa ‘escampada’. ​ Segons [[MENÉNDEZ PIDAL]] (p. 445) : "El Cid pudo trasladar a su campo frente a la misma Valencia, a la aldea de Mestalla, para hacer mas riguroso el...."​ I de Mestalla diu: "Aldea que dizien derramada"​. ​
  
 +{{ :​mestalla_rambla.jpg|Séquia de Mestalla}}
   * **Sèquia de Mestalla.**- ​ [la ‘sekia de mes’taʎa] (Ø 39.491789, -0.449539 → 39.487660, -0.431685) ​ L’assut de la séquia es troba a Manises, a la riba esquerra. ​ La séquia va paral·lela al Turia, entre el riu i la séquia de TORMOS, fins que arriba al terme de Quart. ​ Hui en dia el caixer de la Séquia de Mestalla està soterrat i gira cap al nord poc després de la de Tormos, per la zona de l’inici del corredor comarcal. ​ Un dels seus braços arriba a Alboraia, on arriba al mar per la Séquia de Vera   * **Sèquia de Mestalla.**- ​ [la ‘sekia de mes’taʎa] (Ø 39.491789, -0.449539 → 39.487660, -0.431685) ​ L’assut de la séquia es troba a Manises, a la riba esquerra. ​ La séquia va paral·lela al Turia, entre el riu i la séquia de TORMOS, fins que arriba al terme de Quart. ​ Hui en dia el caixer de la Séquia de Mestalla està soterrat i gira cap al nord poc després de la de Tormos, per la zona de l’inici del corredor comarcal. ​ Un dels seus braços arriba a Alboraia, on arriba al mar per la Séquia de Vera
 +
  
  
mestalla.1213890098.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 21:46 (edició externa)