Eines de l'usuari

Eines del lloc


dijous

DIJOUS

  • Partida del Dijous.- [el di’ʃɔus] (≈ 39.481360, -0.443270) La Partida del Dijous ocupava les terres que estaven envoltant el que hui és l’ESTACIÓ de tren, a la vora exterior del Camí de MADRID, des de la Senda d’ALDAIA fins al Camí de SILLA. Esta gran zona d’horta, que ocupava vora 6 hectàrees de terreny fou la primera que, des de finals de s. XIX, mantingué el progressiu creixement urbà del poble que s’inicià amb l’estació, va continuar amb l’EIXAMPLE i el complex del Casino de l’AMISTAT i finalitzà amb la instal·lació de REFRACTA i les seues posteriors ampliacions. Així, a meitat dels 40, només mantenia el 50% de la seua superfície cultivables, al voltant de 36 fanecades de terreny. Hui en dia, ni un sols metre de terra resta sense edificar.
  • Rec del Dijous.- [el di’ʃɔus] (Ø ≈ 39.481360, -0.443270) La Partida del Dijous tenia dret de rec el dia de la setmana que indica el seu nom. Aleshores es feia una parada al Braç del MOLÍ, per l’actual Carrer de Baró de Carcer, per tal que la séquia anara guanyant altura i l’aigua arribara, a traves d’una xarxa de séquies i braços de regs, a tota la zona. Esta xarxa va ser, poc a poc, desmantellada a partir de finals del s. XIX a mida que la urbanització de la zona guanyà espai a les hortes.
dijous.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1