Eines de l'usuari

Eines del lloc


major

MAJOR

El Carrer Major, carrer Verge del Pilar

  • Carrer Major.- [el ka’řer ‘maʃor] (39.482897, -0.442198 → 39.483503, -0.443100) El Carrer Major, que cal no confondre amb l’antiga Plaça Major, el forma el primer tram del Camí de MANISES des de el seu inici en el Camí de MADRID. En nadal de 1706, Joan Peris àlies Josep Perdiguer acudeix a la justícia per a poder vendre unes terres, per reconstruir “la casa grande de la Calle Mayor”, es a dir, l’edifici que després seria palau del MARQUÉS (Arbitris, p. 21 nota 48). Cal tindre en compte que es tracta d’un topònim de caire eminentment oral, doncs no hi ha documentació on aparega. Segurament, el topònim s’afiançà a partir del canvi a l’actual edifici de l’ajuntament des de l’AJUNTAMENT vell,cosa que no va passar abans de 1915 (SANCHO SANMARTÍN). Ocupa des del Camí de Madrid fins a QUATRE CANTONS. Almenys fins a finals de s.XX, el seu nom era Carrer de la Pilota, després passà a anomenar-se Carrer Colon i, en l’actualitat, és el Carrer de la Verge del Pilar. Li ficaren eixe nom perquè al principi del carrer estava la caserna de la Guàrdia Civil, i la Verge del Pilar és la seua patrona. Des del segle XVIII, almenys, ja estaven construïdes cases per les dos vores del carrer.

Antiga Plaça Major, plaça Valldecabres

  • Plaça Major.- [la ‘plasa ‘maʃor] (39.483118, -0.440726) Ja apareix al Llibre Padró i a la relació urbana de 1876. La Plaça Major,correspon a l’actual Plaça de Valldecabres, es troba al mig del Camí de Valencia. Allí es trobava, fins principi de s.XX, la sala Capitular on es reunia el Justícia i l’ajuntament de Quart. Representava el centre del poder rural i ciutadà del poble front al poder senyorial, en la Plaça del CASTELL, i de l’esglèsia, en la Plaça de l’ ESGLÈSIA.
major.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1